Gwybodaeth

Prydau ysgol am ddim

 

Screen Shot 2015 09 07 At 104416 498X555

Yn 2019-20, rhoddwyd dyraniad PYaD o £ 8,050 i Ysgol Llanybydder.

Yn Ysgol Llanybydder mae gennym gynllun cynhwysfawr, wedi'i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau rhag dysgu i ddisgyblion sy'n gymwys ar gyfer yr arian hwn.

Rydym wedi defnyddio'r arian sydd ar gael i:

Darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth sy'n cael eu profi'n cael yr effaith fwyaf ac i fod yn gynaliadwy:

Mae'r ymyriadau a ddefnyddir yn cynnwys:

> Defnyddio rhaglen ymyrraeth i wella safonau darllen 

> Defnyddio rhaglen ymyrraeth i wella safonau Rhifedd

Gofynion dietegol:

Os oes gan eich plentyn ddeiet arbennig a/neu alergedd/anoddefiad, rydym yn gofyn i chi roi gwybod i'r staff arlwyo yn yr ysgol yn syth fel y gellir trefnu a pharatoi prydau ar gyfer eich plentyn/plant.