Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgylbion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â'r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd yn bwysig iddynt.

 

 

 Ymwelodd y Cyngor Ysgol ag Ysgol Teilo Sant, lle gwnaethon nhw gwrdd ag aelodau Cynhgorau Ysgol eraill o nifer o wahanol ysgolion. Fe wnaethant rannu arfer da a syniadau am sut i wella'r Cyngor Ysgol er mwyn buddio'r ysgol gyfan.