IMG 1042

 

Tymor y Gwanwyn/Haf ‘17

Diwrnod yr adar

Ar y 16eg o Chwefror, cafodd yr ysgol gyfan diwrnod arbennig i ddathlu gwahanol fathau o adar. Cafodd y disgyblion gyfle i arsywli ar adar sy’n ymweld a thir yr ysgol, dysgu mwy amdanynt ac i wneud bwyd are u cyfer.

 

Poster Adar 1Poster Adar 2

 

Ymwybyddiaeth Goryrru

Ar y 30ain o Fawrth 2017, bu disgyblion Blwyddyn 5 & 6 yng nghydweithio efo'r Heddlu, SCCH a'r Cyngor i geisio lleihau goryrru tu allan i'r ysgol yn ogystal â sicrhau bod gyrrwyr yn gwisgo gwregys.

Roedd yr Uned Plismona Ffyrdd yn stopio modurwyr ag oedd yn gyrru dros y terfyn cyflymdra, a roeddent yn cael cynnig talu dirwy a chael pwyntiau ar eu trwydded, neu gyfle i siarad â phlant yr ysgol a’r Swyddog Diogelwch Ffyrdd.

 

Speed 1 Speed 2 Speed 3

 

Dyn y Gwenyn. 

Ar yr 8fed o Fehefin, ymwelodd 'Dyn y Gwenyn' â'r ysgol.

Cafodd cyfnod allweddol 2 amser diddorol dros ben wrth ddysgu am y broses o wneud mêl a chael siawns i'w flasu.

Bee 1 Bee 2 Bee 3
Bee 4 Bee 5 Bee 6

 

 

 

Cynllun ‘Bag2School’

Diolch yn fawr iawn i bawb a gasglodd yr holl ddillad ar gyfer ‘Bag2School’ ‘nôl ym mis Mawrth. Casglwyd 220kg o ddillad efo gwerth o £88 i’r ysgol. Diolch unwaith eto oddi wrth Miss Davies ac aelodau’r cyngor eco.

 Eco A Phopeth 1046

Diwrnod Eco

Ar ddydd Iau Mai 11eg, cawsom ddiwrnod eco ysgol gyfan. Ar y diwrnod yma cafodd y disgyblion y cyfle i harddu amgylchedd allanol yr ysgol drwy blannu amrywiaeth o flodau a phlanhigion yn ogystal â phlannu amrywiaeth o lysiau i dyfu a fwyta. Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gyfrannu’n hael i’r diwrnod drwy ei rhoddion o blanhigion a hadau. Roedd y tywydd yn gymharol sych a chafwyd amser gwych yn yr ardd.

 

Rydyn ni'n Ysgol Fasnach Deg

Eco A Phopeth 072 Eco A Phopeth 076 Eco A Phopeth 079 Eco A Phopeth 081 Eco A Phopeth 336 Eco A Phopeth 337 Eco A Phopeth 338 Eco A Phopeth 339 Eco A Phopeth 996 Eco A Phopeth 1000 Eco A Phopeth 1001 Eco A Phopeth 1006 Eco A Phopeth 1007 Eco A Phopeth 1018 Eco A Phopeth 1025