IMG 0933

Rydyn ni wedi derbyn hyfforddiant wrth 'Chwaraeon Cymru' ar sut i drefnu a rhedeg clwb chwareon i bobl ifanc.

Ein rôl ni fel Llysgenhadon Efydd yw:

  • I gael mwy o bobl ifanc yn actif, yn fwy aml
  • I gynuddu cyfranogiad a bywyd iachus yn ein hysgol
  • I hybu yr egwyddorion positif o chwaraeon
  • I fod yn lais i ddisgyblion yr ysgol am Addysg Gorfforol yn yr ysgol

Rydyn ni'n cynnal sesiwn Addysg Gorfforol gyda'r plant ar Ddydd Mercher, 12:30-13:00.