Ni yw'r Arweinwyr Digidol yn 

                                       Ysgol Gynradd Llanybydder

 

IMG 4112

Ein rôl ni yw:

  • Uwchraddio rhannau o wefan yr ysgol (goruchwyliaeth athrawes.)

 

  • Ysgrifennu cylchlythyr bob hanner tymor

 

  • Profi ac adolygu adnoddau TGCH newydd, a allai fod yn safweoedd, meddalwedd neu galedwedd.

 

  • Rhannu ein sgiliau a’n harbenigedd gyda disgyblion eraill, dosbarthiadau ac athrawon.

 

  • Cydosod offer TGC mewn dosbarthiadau ar gyfer athrawon.

 

  • Arwain Clybiau TGCh amser cinio 

 

  • Cefnogi athrawon mewn defnyddio TGCh yn y dosbarth.

  

Dyma enghraifft o gylchlythyr rydym wedi creu. Medrwch weld y cylchlythryon o dan y tab 'Llais y Plentyn' ar ein gwefan.