YSGOL GYNRADD LLANYBYDDER

 AELODAU'R CORFF LLYWODRAETHOL

CADEIRYDD

Mr Daryl Thomas

PENNAETH
Mr G Jones

 A.A. LLEOL
Mr P Bonning

Cllr I Davies

*Swydd wag*

CYNRYCHIOLWYR CYMUNEDOL
Mr D Thomas

Mrs G Davies

*Swydd wag*

CYNRYCHIOLWYR CYMUNEDOL YCHWANEGOL

*Swydd wag*

CYNRYCHIOLYDD RHIENI

Mrs M Morris

Dr K Pett

Mrs K Rees

Mr A Thomas

CYNRYCHIOLYDD ATHRAWON

Mrs M Davies

CYNRYCHIOLYDD STAFF

Mrs E Jones