YSGOL GYNRADD LLANYBYDDER

 AELODAU'R CORFF LLYWODRAETHOL

CADEIRYDD

Mr Daryl Thomas

PENNAETH
Mr G Jones

 A.A. LLEOL

Cllr I Davies

Dr K Pett

CYNRYCHIOLWYR CYMUNEDOL
Mr D Thomas

Mrs G Davies

Mrs G Davies

CYNRYCHIOLWYR CYMUNEDOL YCHWANEGOL

Mrs A Lewis

CYNRYCHIOLYDD RHIENI

Mrs L Jones

Mrs V Davies

Miss S Davies

CYNRYCHIOLYDD ATHRAWON

Mrs M Davies

CYNRYCHIOLYDD STAFF

Mrs E Jones