Croeso i'n dudalen E-Ddiogelwch 

Mae'n hanfodol o bwysig ein bod ni'n dysgu ein disgyblion sut i gadwn'n ddiogel ar-lein yn yr 21ain ganrif. Mae e-ddiogelwch yn rhan bwysig o gadw plant yn ddiogel yn Ysgol Llanybydder. Mae gennym fesurau diogelwch yn eu lle yn yr ysgol i help ddiogelu disgyblion rhag peryglon posibl neu ddeunydd anaddas. Mae swyddog Cyswllt yr Heddlu yn ymweld â'r ysgol yn reolaidd i gefnogi'r dysgu yn y dosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Isod mae eiconau rhai gwefannau, a all roi gwybodaeth ychwanegol i gefnogi gyda e-ddiogelwch, cliciwch arnynt i gael mynediad:

Uk Safer Internet Centre Think U Know Download (1) Download
Ceoplogo Schoolbeat Be Share Cbbc

 

Efo pwy ydw i'n gysylltu i gael cymorth, arweiniad neu cefnogaeth?

 Ceop Report  Childline  Common

Canllawiau E-Ddiogelwch

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

 

Canllaw I Rieni 157X220   Staff Ysgol 157X220

 

Nid yw Ysgol Gynradd Llanybydder yn gyfrifol am unrhyw wefannau allanol.

 

 Ar Ddiwrnod Diogelwch ar y Rhyngrwyd 2019, cymerodd rhai o'r plant yr ysgol ran mewn prosiect clwstwr ag arweiniwyd gan Ysgol Bro Pedr. Mae'r fideo yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd aros yn ddiogel ar-lein. Fideo yn dod yn fuan!

     Dyzyyt2woaagscl