Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 5 & 6! 

IMG 1347

Cofiwch:

~ Dillad Nofio ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Nos Lun a'i ddymchwelyd erbyn Dydd Gwener

Ein thema y tymor hwn ydy 'Gwrthdaro a Dewrder.' Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Yr Ail Ryfel Byd.

Y llyfr byddwn yn darllen yn y dosbarth yr hanner tymor yma ydy 'Ein Rhyfel Ni' gan Mair Wynn Hyghes.

Mi fyddaf yn hynnod o ddiolchgar os wnewch chi ganiatáu eich plentyn i ddod ag unrhyw lyfrau, arteffactau neu luniau sydd yn ymwneud efo'r thema i mewn i'r ysgol. Yn ogystal ag hyn, plîs cysylltwch a mi os ydych yn ymwybodol o unrhyw un  fydd yn medru help ni efo'r thema (ymwelydd i siarad â'r plant ayyb.) Diolch.

Gwefannau defnyddiol:

https://hwb.gov.wales/

https://www.spellingshed.com/en-gb/index.html

https://ttrockstars.com/login

https://readtheory.org/auth/login

https://www.sumdog.com/

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/index.html