Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 5 & 6! 

IMG 1347

Cofiwch:

~ Dillad Ymarfer Corff ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref Mathemateg yn cael ei ddosbarthu ar Nos Lun a'i ddychwelyd erbyn Dydd Gwener

~ Gwaith Cartref Nandos - gweler y daflen yn llyfr Gwaith Cartref neu isod.

Ein thema y tymor hwn ydy 'Ydyn ni'n difetha ein byd?' Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd, yn edrych yn benodol ar newid yn yr hinsawdd a'r defnydd o blastig.

Y llyfr byddwn yn darllen yn y dosbarth yr hanner tymor yma ydy 'Twm Bach ar y Mimosa' gan Sian Lewis.

Hefyd, byddwn yn gwneud uned fer o waith yn seiliedig ar Gwpan y Byd yn Japan.

Mi fyddaf yn hynnod o ddiolchgar os wnewch chi ganiatáu eich plentyn i ddod ag unrhyw lyfrau, arteffactau neu luniau sydd yn ymwneud efo'r thema i mewn i'r ysgol. Yn ogystal ag hyn, plîs cysylltwch a mi os ydych yn ymwybodol o unrhyw un  fydd yn medru help ni efo'r thema (ymwelydd i siarad â'r plant ayyb.) Diolch.

Miss H Williams

Please click to open

Gwaith Cartref Hydref 2019

File size: 1.2 MB (PDF File)

Gwefannau defnyddiol:

https://hwb.gov.wales/

https://www.spellingshed.com/en-gb/index.html

https://ttrockstars.com/login

https://readtheory.org/auth/login

https://www.sumdog.com/

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/index.html