Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 5 & 6! 

Cofiwch:

~ Dillad Ymarfer Corff ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref Mathemateg yn cael ei ddosbarthu ar Nos Lun a'i ddychwelyd erbyn Dydd Gwener

~ Gwaith Cartref Nandos - gweler y daflen yn eich llyfr Gwaith Cartref

Ein thema y tymor hwn ydy 'Diwrnodau wnaeth newid y byd' Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddiwrnodau pwysig yn hanes sydd wedi effeithio ar y byd.

Y llyfr byddwn yn darllen yn y dosbarth yr hanner tymor yma ydy 'Ta-Ta Tryweryn' gan Gwenno Hughes. Byddwn hefyd yn gwneud uned o waith ar deimladau ac emosiynau.

Yn Saesneg, byddwn yn darllen y llyfr 'Holes' gan Louis Sachar a byddwn hefyd yn gwneud uned o waith ar anifeiliaid prin.

Mi fyddaf yn hynnod o ddiolchgar os wnewch chi ganiatáu eich plentyn i ddod ag unrhyw lyfrau, arteffactau neu luniau sydd yn ymwneud efo'r thema i mewn i'r ysgol. Yn ogystal ag hyn, plîs cysylltwch a mi os ydych yn ymwybodol o unrhyw un  fydd yn medru help ni efo'r thema (ymwelydd i siarad â'r plant ayyb.) Diolch.

Miss H Williams

Gwefannau defnyddiol:

https://hwb.gov.wales/

https://www.spellingshed.com/en-gb/index.html

https://ttrockstars.com/login

https://readtheory.org/auth/login

https://www.sumdog.com/

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/index.html