Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 3 & 4!

 

3 4 1

Cofiwch:

~ Dillad Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener, a'i ddymchwelyd erbyn Dydd Mercher

 

Ein thema y tymor hwn ydy ‘Ardal Drychineb’. Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth. Byddwn yn edrych mewn i ddyfnder ar y tywydd a’i effaith ar yr amglychedd, megis llifogydd, daeargrynfeydd ac erydu. Yn ogystal â hynny bydd y plant yn datblygu sgiliau llythrennedd wrth ysgrifennu esboniadau.

Please click to open

Letter To Parents Set 1 Speed Sounds

File size: 217 KB (Word File)