Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 3 & 4!

IMG 1799

Cofiwch:

~ Dillad Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener, a'i ddychwelyd erbyn Dydd Llun yn ogystal â Nandos

Ein thema y tymor yma yw ‘A yw pawb yn ffodus?’ Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar ba mor ffodus ydym ni i gymharu a phobl arall ar draws y byd. O fewn y dyniaethau byddwn yn cymharu Cymru a Lesotho fel gwledydd ffocws gan ystyried yr hyn sy’n debyg ac yn wahanol rhyngddynt. Yn ogystal, byddwn yn edrych ar gelfyddydau’r ddwy wlad gan ganolbwyntio ar batrymau nodedig Lesotho, celf lliwgar Rhiannon Roberts a thasgau dylunio.

Yn ein gwersi iaith byddwn yn canolbwyntio ar ‘Five on a treasure Island’ gan Enid Blyton yn ogystal ag ymarfer sgiliau ysgrifennu llythyr a dyddiadur. Byddwn hefyd yn edrych ar lyfr ‘Merlyn y nos’ gan Gwen Redvers Jones yn ogystal â ymarfer sgiliau dwyn i gof a thrafod.

Miss S Evans