Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 3 & 4!

Cofiwch:

~ Dillad Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau

~ Llyfrau Darllen i'r ysgol bob dydd

~ Gwaith cartref Mathemateg yn cael ei ddosbarthu ar Dydd Llun a'i ddychwelyd erbyn Dydd Gwener

~ Gwaith Cartref Nandos - gweler y daflen yn eich llyfr Gwaith Cartref

Ein thema y tymor yma yw ‘Rhyfeddol fi!’ Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar y corff dynol ac ar sut mae ymarfer corff a deiet iachus yn cadw’r corff yn iach a ffit. Bydd na bwyslais ar sut i ddeall a gwerthfawrogi ein emsoiynau a theimladau a sut i fyw bywyd hapus.

Yn ein gwersi Cymraeg byddwn yn darllen am chwedl ‘Gelert y ci ffydlon’.

Bydd ein gwersi Saesneg yn seiliedig ar y stori ‘Everybody Worries’ gan Jon Burgerman.

Tymor llawn hwyl a sbri i ddod.

Mrs Sisto