Croeso i dudalen ddosbarth blwyddyn 1 & 2!

Cofwich:

~ Dillad Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener

~ Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener, a'i ddymchwelyd erbyn Dydd Mercher

Ein thema y tymor hwn ydy 'Popio-fyny!'  

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio a thechnoleg ac y mae’n dysgu’r plant sut i wneud cardiau a llyfrau gan ddefnyddio mecanweithiau syml ac ystod o wahanol ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu ac ailddweud storïau tylwyth teg traddodiadol, ac yn dysgu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys defnyddio berfau a rhagenwau yn eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.
Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddylunio, cynhyrchu ac ysgrifennu gwahoddiadau popio-fyny ar gyfer priodas Cinderella a’r Tywysog.

Gwefannau defnyddiol:

IMG 0685 IMG 0847 IMG 1004 IMG 1290 IMG 2002