Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgylbion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â'r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd yn bwysig iddynt.

Aelodau'r Cyngor Ysgol:

                                 Cadeirydd                                            Is-Gadeirydd

IMG_2293 (1)IMG_2292

 

Ysgrifenyddes                               Trysorydd

IMG_2285IMG_2425