Mai 2019

 • 7fed - Profion Cenedlaethol Darllen Cymraeg Blwyddyn 2-6
 • 8fed - Profion Cenedlaethol Darllen Cymraeg Blwyddyn 2-6
 • 9fed - Profion Cenedlaethol Rhesymu Blwyddyn 2-6
 • 13eg - Ymweliad Blwyddyn 6 i Fro Pedr
 • 14eg - Diwrnod olaf i archebu crys-t ar gyfer cystadleuaeth Fformiwla 3D (Dewch a'r arian a'r archeb i'r ysgol erbyn y diwrnod yma os ydych eisiau crys-t)
 • 17eg - Trip Blwyddyn 5 & 6 i Brifysgol Abertawe (Sicrhewch eich bod wedi dychwelyd y slip a'r arian os gwelwch yn dda.)
 • 20fed - Ymweliad Blwyddyn 6 i Fro Pedr
 • 23ain - Diwrnod Dysgu Agored
 • 27ain-3ain - HANNER TYMOR

Mehefin 2019

 • 3ydd - Ymweliad Blwyddyn 6 i Fro Pedr
 • Download (2)4ydd - Profion Cenedlaethol Rhifedd Blwyddyn 2-6
 • 6ed - Taith Bl 5&6 i Gaerfyrddin (Fformiwla 3D)
 • 10fed - Twrnamaint Pêl-droed Brynsaron
 • 11eg - Twrnamaint Pêl-droed Llanfihangel, Bl 2 & 3
 • 12fed - Twrnamaint Pêl-droed Llanfihangel Bl 4, 5 & 6
 • 22ain - Cystadleuaeth Fformiwla 3D yng Nghaerfyrddin
 • 23ain - Cyngerdd Carnifal yn yr ysgol (plant yr ysgol yn canu)
 • 25ain - Gala Nofio

Gorffennaf 2019

 • 1af - Mabolgampau
 • 8fed - Trip Ysgol 
 • 9fed - Bore Agored i Rieni Blwyddyn 6 ym Mro Pedr
 • 12fed - Disgo gadael Blwyddyn 6
 • 17eg - Twrnamaint Pêl-droed a Rownderi
 • 19eg - Diwrnod olaf y flwyddyn ysgol