Ar ddiwedd mis Tachwedd, mwynhaodd disgyblion o flwyddyn 3 & 4 taith addysgiadol i'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre fel rhan o'u thema 'Pa mor ffodus ydym ni?'