Ar y 9fed o Hydref, mwynhaodd Blwyddyn 5 a 6 yn yr Ŵyl
Chwaraeon yn Llanbed a drefnwyd gan Geredigion Actif. Fe
wnaethant gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau
gan gynnwys pêl-fasged, pêl-droed, hoci a rygbi.

Egxh4xowwaekr O Egxh4xoxoaez6 W
Egxh4xuxoaa8aeh Egxh4xvwwaauqwo