Roedd disgyblion CA2 yn ffodus iawn i gael gweithdy gan yr arlunydd talentog iawn Rhys Padarn ar ddiwedd mis Medi. Yn gyntaf, fe wnaethant ymarfer a dynwared y ffordd y mae Rhys yn ysgrifennu llythrennau ac yna symudon nhw ymlaen i greu campwaith yn seiliedig ar Gwpan Rygbi'r Byd. Diolch Rhys am brofiad mor ysbrydoledig.

Efd3pz6wsaaix A Efd3pz6wsaevcg1
Efd3pz7wkaaf5di Efd3pz7xoaax OC