Ym mis Chwefror, gwnaethom groesawu nyrs leol, Jade Jones sy'n gweithio yn ysbyty Glangwili i ystafell ddosbarth blwyddyn 5 a 6. Yn gyntaf, gofynnodd y disgyblion lawer o gwestiynau i Jade am ei swydd ac yna cawsant gyfle i ddysgu sut i ddefnyddio rhwymynnau yn gywir. Dysgodd y disgyblion lawer iawn yn ystod yr ymweliad ac erbyn hyn, mae gennym lawer o ddarpar nyrsys yn yr ysgol. Diolch am ymweliad mor ysbrydoledig Jade, gobeithiwn eich gweld eto yn fuan.

 

Eqm012 Xsaa 66K Eqm013kxuaak1mb Eqm012 Xkae Brs