Ymwelodd nifer o ddisgyblion Blwyddyn 4-6 â Llain, sef canolfan breswyl yn Llanarth am 3 noson ym mis Medi. Cawsant amser gwych a mwynhawyd rhai profiadau rhagorol fel caiacio, dringo ac adeiladu tanau. Diolch i Gethin a'r staff am y croeso cynnes.