Llongyfarchiadau enfawr a da iawn i Eva a ddaeth yn gyntaf yn Ras Traws Gwlad Ysgolion Sir Gaerfyrddin ym mis Medi. 

 

Ef3dc77wkaax22h