Ar ddechrau Tymor y Gwanwyn, teithiodd disgyblion o flynyddoedd 3-6 i Benfro i ymweld 
â Chastell Caeriw. Roedd hyn yn gyflwyniad gwych i'w pynciau newydd - 'Sut mae Cymru
wedi newid?' a 'Pwy oedd y Tuduriaid?' Tra yno, cawsant gyfle i ddysgu am amseroedd y
Tuduriaid, yn enwedig am Syr Rhys ap Thomas, a frwydrodd
dros Henry Tudor yn ystod Brwydr Bosworth.

 

 

 Eqbnjaowaaa3qs  Eqbnjaewkamqt4x
 Eqbnjaiw4aabpgd Eqbni X4AAU NS