Ar ddiwedd mis Ionawr, aeth disgyblion o flynyddoedd 4, 5 a 6 i Gaerdydd am dridiau gwych, prysur gyda rhai o'u ffrindiau o Ysgol Llanllwni. Cawsant brofiadau gwych a chafodd pawb amser rhagorol. Aethon nhw i: Bwll Mawr, bowlio deg, y sinema, yr Amgueddfa Genedlaethol, Canolfan Mileniwm Cymru, Stadiwm y Principality, Techniquest ac ar daith i ganol y ddinas mewn cwch.