Ar y 4ydd o Fawrth 2019, dathlwyd diwrnod Dewi Sant. Daeth disgyblion i'r ysgol mewn dillad traddodiadol neu'n gwisgo coch. Drwy gydol y dydd, cymerodd y disgyblion ran mewn nifer o weithgareddau i gofio am ein Sant, a mwynhau cawl blasus i ginio. Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i Lanbedr Pont Steffan yn y prynhawn i gymryd rhan yn orymdaith Dydd Gŵyl Dewi. Mwynhaodd y disgyblion cerdded drwy'r dref, yn ogystal â chanu yn Neuadd Fictoria.