Fel rhan o'n paratoadau ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, buom ar daith lawr i Sir Benfro ar yr 11eg Chwefror 2019 i ymweld ag Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Cawsom y cyfle i ddysgu mwy am hanes Dewi Sant a'r eglwys gadeiriol.