Ar 19eg Chwefror 2019, teithiodd rhai o fechgyn blwyddyn 5 a 6 i Aberaeron i gystadlu mewn twrnamaint Rygbi Tag yr Urdd. Gweithiodd y bechgyn yn eithriadol o dda fel tîm a llwyddon nhw i ennill y gystadleuaeth. Da iawn fechgyn!

Dzx5exvwsaai39x