Ar y 1af o Ebrill, aeth y mwyafrif o ddisgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 i Ganolfan Breswyl Llangrannog am ychydig o nosweithiau. Cawsant gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gan gynnwys sgïo, marchogaeth, dringo, gwibgartio a llawer mwy. Cafodd pawb amser gwych. Cliciwch ar y lluniau isod i weld yr oriel lawn.