Aeth disgyblion o flynyddoedd 4,5 a 6 i Lain ar ymweliad preswyl ym mis Hydref gyda'u ffrindiau o Ysgol Llanllwni. Roedden nhw wedi cael profiadau gwerth-chweil ac roedd pawb wedi mwynhau'n arw.

TFKG9000