Ar 16eg o Dachwedd 2018, gwnaeth disgyblion a staff Ysgol Gynradd Llanybydder gwisgo i fyny fel pobl enwog am yr achos teilwng hwn. Dewiswyd thema 'pobl enwog' trwy bleidlais ysgol gyfan, ar ôl i'r Cyngor Ysgol feddwl am 3 posibilrwydd gwahanol. Yn y prynhawn, buom yn cerdded o gwmpas y pentref ac yn ymweld â phobl leol a busnesau - roedd pawb yn hael iawn a llwyddwyd i godi £ 315. Diolch i bawb a gyfrannodd.

Dsisunbxoaafwk7