Cyngor Eco

 

Ar y 10fed o Dachwedd ’17 fe wnaethon ni ennill ein hail faner werdd. Diolch i’r plant, rhieni a staff am ei holl waith caled a chefnogaeth dros y ddwy flynedd diwethaf.