Ar yr 11eg o Orffennaf 2018, fe aeth yr ysgol gyfan i Sw Bryste am ddiwrnod llawn hwyl. Roedd pawb wedi cael amser gwych a mwynhau gweld yr amrywiaeth o anifeiliaid. Ewch i lawr i weld lluniau.

 

IMG 3432