Ar y 3ydd a'r 5ed o Orffennaf 2018, darparwyd gweithdai y Cyfnod Sylfaen a Blwyddyn 5 a 6 a ddarparwyd gan y Prosiect Sbectrum. Mae'r Prosiect Sbectrwm yn rhaglen Cymru gyfan sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n hyrwyddo pwysigrwydd perthnasau iach tra'n codi ymwybyddiaeth plant, pobl ifanc ac oedolion ynghylch materion amgylchedd cartref diogel.