Ar y 15fed o Dachwedd 2017, aeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2 lawr i Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin i wylio'r pantomeim arbennig 'Culhwch ac Olwen' a pherfformwyd gan y cwmni Mega. Mwynhaodd y plant ddysgu am y chwedl Gymreig.