Cafwyd brynhawn hyfryd yn ein mabolgampau eleni. Da iawn i bawb am gystadlu a llongyfarchiadau i'r tîm buddugol......COCH!