Ar y 5ed o Orffennaf 2018, bu disgyblion blwyddyn 5 & 6 yn ffodus iawn i dderbyn hyfforddiant cymorth cyntaf gan PCSO Eleri a'i chydweithiwr. Mwynhaodd y plant y profiad yn fawr iawn; diolch yn fawr iawn am y profiad gwerth chweil.