Ar y pedwerydd o Ragfyr 2017, bu blwyddyn 5 & 6 yn ffodus iawn i gael y cyfle i baratoi rhaglen radio gyda Marc Griffiths. Yn gyntaf, roedd yn rhaid i'r plant benderfynu beth oedden nhw eisiau cynnwys yn y rhaglen 30 munud. Yna, penodwyd topig benodol i bob grwp ac aethon nhw ati i greu sgript. Mae'r pynciau yn y rhaglen yn amrywio o jôcs, i Nadolig, i ffeithiau am ryfeddodau'r  byd a lawer mwy. Diolch yn fawr i Marc Griffiths o gwmni Stiwdiobox am y gweithdy ardderchog.

Cliciwch isod i wrando ar y rhaglen. 

https://www.mixcloud.com/cymruFM/ysgol-llanybydder-4122017/

 

IMG 2845 IMG 2848 IMG 2849 IMG 2850 IMG 2852 IMG 2854 IMG 2855