Ar yr 8fed o Dachwedd 2017, aeth Cyfnod Allweddol 2 draw i'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre am brynhawn. Tra yno, buon nhw'n creu addurniadau Nadoligaidd hyfryd a dysgon nhw am draddodiadau Nadolig yn ystod Oes Fictoria.