Ar y 17eg o Dachwedd 2017, daeth disgyblion a staff Llanybydder i'r ysgol yn eu pyjamas ar gyfer yr achos teilwng yma. Yn y bore, cerddodd pawb o amgylch y pentref yn ymweld â phobl a busnesau lleol. Roedd pawb yn hael iawn a llwyddon ni i godi £410 - diolch i bawb wnaeth gyfrannu.