Ar y 30ain o Fawrth 2017, bu disgyblion Blwyddyn 5 & 6 yng nghydweithio efo'r Heddlu, SCCH a'r Cyngor i geisio lleihau goryrru tu allan i'r ysgol yn ogystal â sicrhau bod gyrrwyr yn gwisgo gwregys.

Amlygir cyflymdra’r gyrwyr gan Ddyfais Dangos Cyflymdra (SID). Arwydd symudol dros dro yw SID, sy’n canfod ac yn cofnodi cyflymdra cerbyd wrth iddo nesáu, ac mae’n gweithredu i addysgu ac fel mesur ataliol.

Roedd yr Uned Plismona Ffyrdd yn stopio modurwyr ag oedd yn gyrru dros y terfyn cyflymdra, a roeddent yn cael cynnig talu dirwy a chael pwyntiau ar eu trwydded, neu gyfle i siarad â phlant yr ysgol a’r Swyddog Diogelwch Ffyrdd.

Gofynnir cyfres o gwestiynau i’r gyrwyr ag oedd yn dewis siarad â’r plant, ac yna roedd disgwyl iddynt esbonio’u gweithredoedd wrth y plant. Roeddent hefyd yn cael clywed ffeithiau grymus ynghylch diogelwch ffyrdd, er enghraifft beth allai ddigwydd petai eu cerbyd yn bwrw plentyn. Yn olaf, rhoddir cyngor pellach i’r modurwyr a fu’n troseddu i’w gadw mewn cof.

Manteision y Fenter Lleihau Goryrru

  • Annog y modurwyr a fu’n troseddu i feddwl am ganlyniadau goryrru y tu allan i’r ysgol ac yn y gymuned ehangach.
  • Newid a gwella ymddygiad gyrwyr.Addysgu plant yn ifanc ynghylch peryglon goryrru, gyda’r nod o sicrhau bod y neges wedi gwreiddio erbyn iddynt ddechrau gyrru eu hunain.
  • Amlygu cyfrifoldeb y gymuned gyfan wrth ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd a’i gefnogi.