Ar y 13eg o Fedi 2016 roedden ni, yn Ysgol Gynradd Llanybydder wrthi'n dathlu diwrnod Roald Dahl. Gwisgon ni fel ein hoff gymeriadau o'u lyfrau, yn ogystal â dysgu mwy am ei fywyd. Roedd yn ddathliad arbennig iawn eleni, gan ei fod yn gan mlynedd ers enedigaeth Roald Dahl.