Cafodd Blwyddyn 5 & 6 amser hwylus dros ben yn 'Niwrnod y Llewod' yn ysgol Bro Pedr ar y 13eg o Fehefin. Cawsant gyfle i berfformio'r Hakka, gwylio fideo o Ken Owens yn ateb eu cwestiynau a chymeryd rhan yn nhwrnamaint rygbi. Roedd yn gyfle i wneud ffrindiau newydd. Diolch yn fawr i Mr Roderick, Mr Davies a Mr Rees o Fro Pedr am drefnu.

 IMG 2032 

 https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d121058191k3792725o1/lions-vid-1