Mae un o'n disgyblion ysbrydoledig Jacob, wedi cyflawni'r her 'Aspire Channel Swim' ar gyfer elusen teilwng iawn. Llwyddodd Jacob i nofio 22 milltir (pellter Sianel Lloegr) mewn 12 wythnos ac mae wedi codi swm sylweddol o arian i helpu pobl sy'n dioddef efo anafiadau llinyn y cefn ym Mhrydain. O ddeffro cyn i'r haul godi ar gyfer mynd i'r pwll, i nofio hydoedd pan roedd pob asgwrn yn ei gorff yn erfyn arno i stopio, doedd dim gobaith o Jacob yn arafu. Rydym yn browd iawn ohonot yma yn Ysgol Gynradd Llanybydder. Da iawn ti!

Jacob