17796364 1401608883246468 8135419555393619041 N

Gan taw diwrnod olaf Jack (ein swyddog hyb rygbi leol) oedd hi am y tymor, ymunodd yr ysgol gyfan tu allan yn yr heulwen braf i fwynhau bore o rygbi. Gan ddilyn cyfarwyddiadau Jack, roedd disgyblion Blwyddyn 5 & 6 yn cynnal gwahanol weithgareddau fel bod pob plentyn yn medru cymeryd rhan a datblygu eu sgiliau rygbi. Diolch yn fawr iawn i Jack am ei ymroddiad a'i waith caled; mae'r plant wedi buddio'n fawr o'r sesiynau ar fore Llun.