Ar ddechrau Ionawr, bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ffodus iawn i wylio'r perffromiad hanesyddol, creadigol a gwerth-chweil 'Glenys Myfanwy - Byw drwy'r Blitz' gan y cwmni 'Mewn Cymeriad.' Gan taw thema Blynyddoedd 5 & 6 y tymor yma yw 'Y Blitz' roedd hyn yn gyflwyniad ddelfrydol ar gyfer yr uned. Mae'r plant yn frwdfrydig iawn yn awr i ddarganfod mwy am yr hanes.