Ar yr 8fed o Fehefin, ymwelodd 'Dyn y Gwenyn' â'r ysgol. Cafodd cyfnod allweddol 2 amser diddorol dros ben wrth ddysgu am y broses o wneud mêl a chael siawns i'w flasu.