IMG 2195

 

Ar yr 8fed o Orffennaf, bu disgyblion o flwyddyn 5 & 6 yn gwersylla ar dir yr ysgol fel rhan o’r thema ‘Gwersyll Haf.’ Ar y prynhawn Dydd Gwener, roedden ni’n ffodus iawn i groesawi Rhydian Wilson i’r ysgol, sef un o arweinyddion ‘Duke of Edinburgh’ ardal Ceredigion. Dangosodd i’r plant sut i osod pebyll yn gywir ac yn ddiogel ac yna aeth y plant ati i sefydlu eu pebyll yn barod am y nos Sadwrn. Cyrhaeddodd y plant yr ysgol ar Ddydd Sadwrn yn gyffrous iawn ac yn barod am noson o hwyl a sbri. Bu’r plant yn: helpu i baratoi BBQ i swper, rhostio marshmallows, yfed siocled poeth, chwarae gemau awyr agored, cyfeiriannu a pharatoi brecwast  o facwn, selsig, ffa pob, wyau wedi sgramblo, grawnfwyd a ffrwythau. Cawsom amser arbennig ac roedd yn gyfle i’r disgyblion mwynhau cwmni ei gilydd yn ogystal â dysgu sgiliau newydd. Rhaid diolch i’r holl athrawon a fu’n gwersylla yn yr ysgol efo’r disgyblion ar nos Sadwrn.