Ar y trydydd o Fedi 2015, buodd blwyddyn 5 & 6 yn ffodus iawn i gael y cyfle i baratoi rhaglen radio gyda Marc Griffiths. Yn gyntaf, roedd yn rhaid i'r plant benderfynu beth oedden nhw eisiau cynnwys yn y rhaglen 30 munud. Yna, penodwyd topig benodol i bob grwp ac aethon nhw ati i greu sgript. Mae'r pynciau yn y rhaglen yn amrywio o jôcs, i Bentywyn, i ffeithiau rhyfedd y byd a lawer mwy. Diolch yn fawr i Marc Griffiths o gwmni Stiwdiobox a Menter Iaith am y gweithdy ardderchog.

Cliciwch isod i wrando ar y rhaglen. 

http://cymru.fm/en/gwrando-eto/ 

 

 

IMG 1229 IMG 1232 IMG 1241 IMG 1251 IMG 1254 IMG 1272 IMG 1273 IMG 1276 IMG 1284 IMG 1294 IMG 1295 IMG 1297 IMG 1300 IMG 1305