Ar 27ain o Dachwedd 2015, bu disgyblion blwyddyn 5 & 6 yn mwynhau bore o dag rygbi ym Mro Pedr. Diolch yn fawr iawn i Jack Rees am drefnu'r digwyddiad.

IMG 0035

IMG 0031