M 3F91fbpdppyeejb Cdtew

Da iawn i'r plant am godi £155.33 tuag at yr elusen teilwng. Daeth y plant i'r ysgol wedi gwisgo fel archarwyr ac mi wnaethon nhw fwynhau disgo ar ddiwedd y dydd.