Ar y 24ain o Fehefin, cynhelir twrnamaint Dodgeball er mwyn codi arian tuag at Sefydliad Y Galon Cymru. Codwyd swm sylweddol o arian tuag at yr achos teilwng yma - diolch i’r holl ddisgyblion am fynd i sut ymdrech a diolch i bawb a gyfrannodd. Cafwyd brynhawn yn llawn hwyl a sbri fel gwelwch yn y lluniau isod.