Ar ddydd Iau 10fed o Ragfyr ‘15, fe wnaeth yr Ysgol gwahodd Mr Aled Vaughan Owen o gwmni ‘Ynni Da’ i gynnal disgo eco ar gyfer disgyblion adrannau Iau Ysgol Llanybydder ac Ysgol Llanllwni. Wrth reidio ar feic, roedd y disgyblion yn medru chwarae cerddoriaeth a goleuo’r goleuadau i greu’r disgo gan werthfawrogi’r egni roedd yn cael ei defnyddio i gynnal y digwyddiad. Cafwyd brynhawn hwylus gan bawb.