IMG 1424 IMG 1425 IMG 1426

Ar y 10fed o Chwefror, teithiodd 14 o ddisgyblion o flynyddoedd 4, 5 a 6 i’r brifddinas am dri diwrnod. Cawson nhw brofiadau arbennig a mwynhaodd pawb yn fawr iawn. Mi aethon nhw: i fowlio deg, i’r sinema, i Bwll Mawr, i Stadiwm Principality (lle roedden nhw’n ffodus iawn i weld rhai o chwaraewyr Cymru yn ymarfer ar gyfer y gêm fawr yn erbyn Yr Alban), Techniquest, Brofiad Doctor Who ac o amgylch y bae mewn cwch.