Cynllun Gwen IMG 2597

 

Logo Dannedd

 

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion a staff Y Cyfnod Sylfaen - maent wedi ennill 'Y Wobr Aur' am 'Y Cynllun Gwên;' sef cynllun sy'n annog plant i frwsio'u dannedd yn rheolaidd ac yn gywir.

 

  

 

 

IMG 2661IMG 2933IMG_2655